บริการฝึกอบรม

 จป.บริหาร 12 ชม. ราคาโปรโมชั่น 20 คน สอบถาม
 จป.เทคนิค 18 ชม.
ราคาโปรโมชั่น 20 คน สอบถาม
 คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
12 ชม.
ราคาโปรโมชั่น 30 คน สอบถาม
         
หลักสูตร In-House 

ราคาการจัดฝึกอบรม เริ่มใช้ตั้งแต่ มกราคม 2557  
หลักสูตร  ระยะเวลาอบรม  ค่าลงทะเบียน จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม เกินเพิ่มท่านละ 
 จป.หัวหน้างาน
12 ชม. ราคาโปรโมชั่น 30 คน สอบถาม

 

หลักสูตร PUBLIC  

ตารางแผนการจัดฝึกอบรม ประจำเดือนมกราคม 2557  
หลักสูตร  วันที่จัดฝึกอบรม  สถานที่ ค่าลงทะเบียน สมัครฝึกอบรม 
จป.หัวหน้างาน (12 ชม,)    โรงแรม
กิจตรง วิลล์ รีสอร์ท อุบลราชธานี

บางหลักสูตร
อาจมีฝึกปฎิบัติ
ซึ่งจะแจ้งสถานที่
ให้ทราบเมื่อลงทะเบียนเรียน
อีกครั้ง
ราคาโปรโมชั่น
จป.บริหาร (12 ชม.)   ราคาโปรโมชั่น
จป.เทคนิค (18 ชม.)   ราคาโปรโมชั่น
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (12 ชม.)
  ราคาโปรโมชั่น
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยฯ (30 ชม.)   ราคาโปรโมชั่น
หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยฯ (42 ชม.)   ราคาโปรโมชั่น
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า (6ชม.)   สอบถามค่ะ 
การปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และผู้ยึดเกาะวัสดุ (18 ชม.: 2 วัน)   สอบถามค่ะ
ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับบริหาร (12 ชม.)
  สอบถามค่ะ
 
ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับหัวหน้างาน (12 ชม.)
  สอบถามค่ะ  
ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับพนักงานทั่วไปและพนักงานใหม่ (6 ชม.)
  สอบถามค่ะ  
         
 
ทางบริษัทฯ จัดฝึกอบรมรุ่นละไม่เกิน 60 ท่าน กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้านะคะ
 ดาวน์โหลดใบสมัครฝึกอบรม  ดาวน์โหลดแผนที่สถานที่จัดฝึกอบรม  ดาวน์โหลดหนังสือเชิญฯ 
 การลงทะเบียนฝึกอบรม   อัตราค่าฝึกอบรมและการชำระเงิน   แผนการฝึกอบรมของบริษัทฯ 
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

รวมกฎหมายน่าสนใจ

เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการฝึกอบรม กิจกรรมของบริษัทฯ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร ประกาศสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

Copyright © 2013 Semco.co.th | Safety and Environment Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.
บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด
เลขที่ 439/1 หมู่ 23 ถนนสุขาสงเคราะห์ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.099-934-6475 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

View My Stats
Premium Templates