บริการตรวจวัด

ตรวจวัดระบบเสียง

เขียนโดย Admin User on . Posted in บริการตรวจวัด

ตรวจวัดระดับเสียงค่าเฉลี่ย (Leq : 5, 10, 30 นาที, 1, 8 ชั่วโมง )
ตรวจเสียงดังสูงสุด ( Lmax )
ตรวจวัดความถี่ระดับเสียง ( 1/1 Octave Band Frequency )
ตรวจวัดเส้นระดับเสียง(Noise Contour)

ตรวจวัดมลพิษอากาศจากปล่องไอเสีย

เขียนโดย Admin User on . Posted in บริการตรวจวัด

ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง ตามมาตรฐาน US EPA Method 5
ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ตามมาตรฐาน US EPA Method 6
ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ US EPA Method 7
ปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ US EPA Method 10

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

รวมกฎหมายน่าสนใจ

เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ภาพกิจกรรม

บรรยากาศการฝึกอบรม กิจกรรมของบริษัทฯ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร ประกาศสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

Copyright © 2013 Semco.co.th | Safety and Environment Management Co.,Ltd. All Rights Reserved.
บริษัท บริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จำกัด
เลขที่ 439/1 หมู่ 23 ถนนสุขาสงเคราะห์ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.099-934-6475 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

View My Stats
Premium Templates